گل‌محمدی: تغییرات باعث نمی‌شود کار را زمین بگذارم/ قراردادم با باشگاه پرسپولیس است نه هیات‌مدیرهاین کل صحبت‌هایی بود که در این جلسه مطرح شد. مشکلات زیادی در هفته‌های اخیر به وجود آمده، باید سعی کنیم این مشکلات را با کمک همدیگر، هواداران و آنهایی که تصمیم‌گیرنده هستند، بازیکنان، مربیان و همه برطرف کنیم.