گل جهانبخش مقابل چلسی جزو ۸ حرکت شگفت انگیز لیگ جزیره شدقیچی برگردان علیرضا جهانبخش، هافبک ایرانی برایتون مقابل چلسی جزو یکی از این حرکات شگفت انگیز فصل از دید این رسانه انتخاب شد.