یان اوبلاک در نقش پدر و مادر خوب دیه‌گو سیمئونه!بیشتر شبیه یک وایکینگ تنهاست. از همان‌ها که با ظاهر آشفته توی برف و سرما تا آخرین لحظه می‌جنگند و حتی می‌میرند اما تسلیم نمی‌شوند.