یوونتوس ۱ – ۰ جنوا / یووه و ناپولی نفس به نفس صدر(+جدول)

همیاری – یوونتوس در خانه مقابل جنوا پیروزشد. از هفته بیست و سوم سری آ تیم های یوونتوس و جنوا در تورین به دیدار هم رفتند که یوونتوس با گل به خودی دی مایو به پیروزی رسید. یوونتوس با این پیروزی ۵۱ امتیازی شد و در دو امتیازی ناپولی قرار گرفت که بازی اش را امروز ۲-۰ مقابل لاتزیو پیروز شده بود. 
درسایر بازی های این هفته نتایج زیر به دست آمد

فروزینون۱- ۰ بلونیا

فیورنتینا۲- ۱ کارپی

لاتزیو۰- ۲ ناپولی

یوونتوس۱- ۰ جنوا

پالرمو۰- ۲ آث میلان

سامپدوریا۲- ۲ تورینو

اینترمیلان۱- ۰ کیه وو

امپولی۱- ۱ اودینزه

هلاس ورونا۲- ۱ آتالانتا

یوونتوس 1 - 0 جنوا / یووه و ناپولی نفس به نفس صدر(+جدول)
یوونتوس 1 - 0 جنوا / یووه و ناپولی نفس به نفس صدر(+جدول)
یوونتوس 1 - 0 جنوا / یووه و ناپولی نفس به نفس صدر(+جدول)
یوونتوس 1 - 0 جنوا / یووه و ناپولی نفس به نفس صدر(+جدول)

ایتالیا سری آ

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

۱

ناپولی

۲۳

۱۶

۵

۲

۵۲

۱۹

۳۳

۵۳

۲

یوونتوس

۲۳

۱۶

۳

۴

۴۳

۱۵

۲۸

۵۱

۳

فیورنتینا

۲۳

۱۴

۳

۶

۴۱

۲۲

۱۹

۴۵

۴

اینترمیلان

۲۳

۱۳

۵

۵

۲۷

۱۷

۱۰

۴۴

۵

آاس رم

۲۳

۱۱

۸

۴

۴۲

۲۵

۱۷

۴۱

۶

آث میلان

۲۳

۱۱

۶

۶

۳۴

۲۵

۹

۳۹

۷

ساسولو

۲۳

۸

۹

۶

۲۶

۲۶

۰

۳۳

۸

امپولی

۲۳

۹

۶

۸

۲۹

۳۲

۳۳

۹

لاتزیو

۲۳

۹

۵

۹

۲۹

۳۲

۳۲

۱۰

بلونیا

۲۳

۹

۲

۱۲

۲۷

۳۰

۲۹

۱۱

تورینو

۲۳

۷

۷

۹

۲۹

۳۰

۲۸

۱۲

کیه وو

۲۳

۷

۶

۱۰

۲۷

۳۱

۲۷

۱۳

آتالانتا

۲۳

۷

۶

۱۰

۲۳

۲۷

۲۷

۱۴

اودینزه

۲۳

۷

۵

۱۱

۲۰

۳۶

-۱۶

۲۶

۱۵

پالرمو

۲۳

۷

۴

۱۲

۲۴

۳۷

-۱۳

۲۵

۱۶

جنوا

۲۳

۶

۶

۱۱

۲۴

۲۸

۲۴

۱۷

سامپدوریا

۲۳

۶

۶

۱۱

۳۵

۴۱

۲۴

۱۸

کارپی

۲۳

۴

۷

۱۲

۲۲

۳۹

-۱۷

۱۹

۱۹

فروزینون

۲۳

۵

۴

۱۴

۲۴

۴۸

-۲۴

۱۹

۲۰

هلاس ورونا

۲۳

۱

۱۱

۱۱

۱۶

۳۴

-۱۸

۱۴