یِس‌یِس عباس کیارستمی! من اهل کیارستمی هستم!ژان-لوک گدار: سینما با گریفیث آغاز می‌شود و با کیارستمی پایان می‌یابد.