یکه تازی پدیده در صدر جدول لیگ برترپدیده مشهد با ۲۰ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران تثبیت شد.