یک بام و دو هوای رئیس جمهور و تلویزیون؛ کیه؟ کیییه؟ من کجام؟ اینجا کجاست؟چنین گزارش‌هایی توهین به شعور مخاطب است؟ چرا مدام مردم را مقصر جلوه می‌دهید؟ مردم باید چه کنند؟