۲ طلا، ۴ نقره و ۳ برنز حاصل کار دوومیدانی‌کاران ایران در جام کازانف۲ طلا، ۴ نقره و ۳ برنز حاصل کار دوومیدانی‌کاران ایران در جام کازانف