۲ مستند ایرانی در جشنواره مورد تأئید اسکاراین دو مستند ایرانی «سایه‌های بی‌خورشید» به کارگردانی مهرداد اسکویی و «نت‌های مسی یک رویا» ساخته رضا فرهمند است