۲ پله سقوط فوتسال ایران در رنکینگ جهاندر این گزینش برزیل با ۱۸۴۷ امتیاز جایگاه خود را در صدر تثبیت کرد.اسپانیا با ۱۷۸۲ امتیاز در رده دوم ماند.