‌مسعود تابش از مدیرعاملی باشگاه سپاهان استعفا دادمنوچهر نیکفر در پاسخ به این سئوال که با استعفای تابش موافقت شده است یا خیر بیان کرد: هنوز به صورت قطعی موافقت نشده است و باید با او صحبت کنیم.