۱۰ نکته از اولین گام تیم ملی در جام ملت‌های آسیاشاید ما تنها تماشاگرانی در آسیا و حتی جهان باشیم که نمی‌توانیم از پای تلویزیون، شادی تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه را ببینم. آنها به هزار و یک دلیل سانسور می‌شوند.