۱۴ بهمن ۱۳۵۷/ دیدار مردم با امام خمینی در مدرسه علوی (عکس)

به گزارش ایرنا، هزاران نفر از مردم در روز ۱۴ بهمن ۵۷ در محوطه حیاط مدرسه علوی برای دیدار با حضرت امام خمینی اجتماع کرده اند و ایشان نیز با تکان دادن دست به ابراز احساسات مردم پاسخ می دهند.