۱۴ هزار جلیقه رها شده پناهجویان در سواحل یونان الهام بخش هنرمند چینی (+ عکس)

یک هنرمند چینی با آویزان کردن و چسباندن ۱۴ هزار جلیقه نجات پناهندگان به ستون های یک بنای باستانی در یونان، اعتراض خود را نسبت به نحوه رفتار کشورهای اروپایی با هزارن پناهجو اعام کرد.
به گزارش ایران آنلاین، هنرمند چینی و فعال سیاسی آی ویوی  از منتقدان جدی واکنش ناخوشایند دولت های اروپایی به بحران پناهندگان بوده است.
او در حال راه اندازی یک استودیو در جزیره یونانی لزبوس است که دروازه ورود به اروپا برای هزاران نفر از پناهندگان بعد از  گذرخطرناک از مدیترانه  است.
این هنرمند ۵۸ ساله ۱۴،۰۰۰ جلیقه نجات رها شده در سواحل جزیره را بر ستون های یک بنای باستانی در این جزیره چسبانده است.