۲ جایزه جشنواره ژاپنی برای «زندگی بدون زندگی»این هفدهمین حضور فیلم “زندگی بدون زندگی” در جشنواره‌های جهانی است که با احتساب ۲ جایزه اخیر تا به حال موفق به کسب ۷ جایزه بین المللی شده است.