۲۰ نکته دربارۀ نجف دریابندری با رنگ زرد و نارنجیهر چند حق مطلب را در یادداشت ها و ویدیوها ادا کرده ایم اما در این نوشته انگار مراسمی به یاد او در فضای مجازی برپا می‌کنیم. به جبران این که کرونا نمی گذارد در فضای واقعی آیینی برپا شود…