Monthly Archives: مهر ۱۳۹۷

بازنشستگی رئیس سازمان سینمایی؛ فرصتی برای جوان‌گرایی

897922_821.jpg

زمانه امروز عوض شده و این تغییر در تمامی وجوه زندگی ما قابل لمس است، علی الخصوص در سینما بعنوان یک هنر-صنعت-رسانه باید صدای پای این تغییرات را زودتر شنید.

Read More »

اخراج دکتر سروش کار من نبود

898802_531.jpg

پس از سال ها نام عبدالکریم سروش در سیمای جمهوری اسلامی ایران به دفعات هم از زبان مجری و هم میهمان شنیده و دربارۀ او گفته شد.

Read More »