Monthly Archives: فروردین ۱۳۹۸

نسیم بیداری/ ده‌ها قصه از ۵۰ کتاب در یک مجله

949482_905.jpg

اگر برای کتاب نخریدن و کتاب نخواندن بهانۀ کمبود وقت و گرانی کتاب را بتوان مطرح کرد اما برای نخواندن مجله‌ای که از ده‌ها کتاب نقل کرده بهانه‌ای نیست…

Read More »

توصیه های ایمنی مهم برای در امان ماندن از صاعقه(+تصاویر)

857359_267.jpg

بدن افرادی که مورد اصابت صاعقه قرار می گیرند، دارای بار الکتریکی نیست و بدین ترتیب می توانید به سرعت کمک رسانی را آغاز کنید،

Read More »