۲۶ بازیکن در یک سال از استقلال جدا شده‌اندفهرستی که چهره های نامداری آن را شامل می شوند و به تازگی نیز روزبه چشمی، آیاندا پاتوسی و چند چهره دیگر به آن پیوستند تا دو تیم کامل فهرست آبی ها را ظرف یک سال گذشته ترک کرده باشند.