۲۹ خرداد، آغاز رسمی فوتبال در ایران/ استقلال – فولاد اولین بازی بعد از کرونازمین های تمرین باید به صورت کامل ضدعفونی شوند و همچنین باشگاه ها از بازیکنان خود تست استاندارد کرونا را بگیرند.