۳۰ درصد ایرانی‌ها هرگز به سینما نرفته‌اند؛ ۸۸ درصد به تئاتر۸۸.۶ درصد مردم تا کنون به تئاتر نرفته‌اند.