۴ فرق دم‌دستی کی‌روش و ویلموتس؛ راضی هستید؟ویلموتس تا به حال یکی از اردوهای تیم ملی را هم به خاطر تعامل با باشگاه‌ها کنسل کرده که اگر کی‌روش بود، بعید به نظر می‌رسید تن به چنین کاری بدهد. به طور کلی ویلموتس کاراکتری سازشکارتر از مربی پرتغالی دارد.