۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ امسال چند بار به سینما، تئاتر و کنسرت رفتید؟در ۹۰ دقیقه گفت‌وگوی امروز در مورد رفتن به سینما، تئاتر و کنسرت با هم حرف می‌زنیم.