۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ بهترین فیلم و بهترین بازیگر زن و مرد جشنواره از نظر شما؟می‌خواهیم در ۹۰ دقیقه گفت‌وگوی امروز در مورد جشنواره سی و هفتم با هم گفت‌وگو کنیم.