۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ به نظر شما دلیل موفقیت پرسپولیس در آسیا چیست؟امروز در ۹۰ دقیقه گفت‌وگو می‌خواهیم در مورد این موفقیت با هم حرف بزنیم