۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ تا به حال در جشنواره فجر فیلم دیده‌اید؟/ آخرین باری که در سینما فیلم دیدید کی بود و چه فیلمی؟در ۹۰ دقیقه گفت‌وگوی امروز در مورد جشنواره فجر و سینما رفتن با هم گفت‌وگو می‌کنیم.