۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ جانشین کی‌روش، ایرانی یا خارجی؟در ۹۰ دقیقه گفت‌وگوی امروز در مورد عملکرد کی‌روش و جانشین او با هم گفت‌وگو می‌کنیم.