۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ در سال جدید سینما رفته‌اید؟/ چه فیلمی را دیده‌اید؟در ۹۰ دقیقه گفت‌وگو می‌خواهیم در مورد سینما رفتن و فیلم دیدن با هم گفت‌وگو کنیم.زمان این گفت‌وگو ۹۰ دقیقه است.