۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ دوست دارید سرمربی تیم ملی ایران داخلی باشد یا خارجی؟در ۹۰ دقیقه گفت‌وگو می‌خواهیم در مورد سرمربی آینده تیم ملی با هم حرف بزنیم.زمان این گفت‌وگو ۹۰ دقیقه است.