۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ سریال‌های نمایش خانگی را می‌بیند؟ چرا؟در ۹۰ دقیقه گفت‌وگوی امروز می‌خواهیم در مورد سریال‌های نمایش خانگی حرف بزنیم. زمان این گفت‌وگو ۹۰ دقیقه است. از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰، نظرات ثبت شده بعد از این ساعت منتشر نخواهد شد.