۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ فکر می‌کنید لیگ برتر فوتبال با وجود کرونا چگونه به پایان خواهد رسید؟در ۹۰ دقیقه گفت‌وگوی امروز می‌خواهیم در مورد لیگ برتر فوتبال و سرنوشت آن در دوران کرونا با هم گفت‌وگو کنیم .