۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ «نون خ ۲» یا «پایتخت ۶»، کدام را بیشتر دوست دارید؟در ۹۰ دقیقه گفت‌وگوی امروز می‌خواهیم در مورد مقایسه دو سریال نون خ ۲ و پایتخت ۶ با هم گفت‌وگو کنیم.