۹۰ دقیقه گفت‌وگو/ نویسنده محبوب شما کیست؟در ۹۰ دقیقه گفت‌وگوی امروز می‌خواهیم در مورد نویسنده‌های محبوب شما با هم گفت‌وگو کنیم.زمان این گفت‌وگو ۹۰ دقیقه است. از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰، نظرات ثبت شده بعد از این ساعت منتشر نخواهد شد.