AFC استقلال را با ۱۰ هزار و ذوب‌آهن را با ۴۵۰۰ دلار نقره داغ کردتیم آبی‌پوش پایتخت موظف است تا مدت یک ماه اقدام به پرداخت جریمه خودکند. همچنین به صورت مکتوب به این تیم اعلام شد در صورت تکرار با جریمه‌ سنگین تری مواجه خواهد شد.