«شبی با عبدی»: معامله تلويزيون با چهره‌هاي محبوب برای جذب اسپانسر!

922516_300.jpg

حضور اکبر عبدي در قامت مجري برنامه اين سوال‌ را ايجاد مي‌کند که آيا هر بازيگري مي‌تواند مجري باشد؟

Read More »

پیام سرمربی یمن برای تیم ملی ایران

922486_868.jpg

سرمربی یمن: تیم ایران از لحاظ فنی و همچنین فردی قوی است اما ما نیز بیکار نبوده‌ایم و تک تک بازیکنان ایران را آنالیز کردیم چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ تاکتیکی.

Read More »

جلوی دغدغه‌مندی را بگیرید فقط هنرمند کاسب پرورش می‌دهید!

922438_309.jpg

یراحی یک آوازه خوان ساده نیست، خودش هم از ابتدا می‌توانست حدس بزند که برای آلبوم سه گانه اجتماعی‌اش حواشی پیش خواهد آمد.

Read More »

نتیجه پژوهش های باستانی شناسی در حسنلوی آذربایجان غربی: رسمیت داشتن "تراجنسیتی‌ها" در ایران باستان

922211_893.jpg

در کشفیات از ۵۱ قبری که از این منطقه کاوش شده مشخص است که ۳ نوع اشیاء در قبرها در کنار اسکلت‌ها به دست آمده است.

Read More »

آیا «آشغال‌های دوست داشتنی» بعد از ۶ سال در جشنواره فجر حضور خواهد داشت؟

921977_277.jpg

جشنواره‌های فجر در دولت تدبیر و امید نشان داد که تمام قوانین جشنواره شناورند! برای بعضی مهربان و برای بعضی خشن هستند.

Read More »