جهانبخش: کی‌روش برای ایران زحمت زیادی کشید/ بازی سخت‌تری مقابل کره جنوبی داریم

977094_668.jpg

جهانبخش: کی‌روش برای ایران زحمت زیادی کشید/ بازی سخت‌تری مقابل کره جنوبی داریم

Read More »

سوریه را «زیبا» بُردیم

977055_414.jpg

درک اینکه این بازی «دوستانه» بود آسان است، اینکه سوریه با تمام نفرات نیامده بود، اسکلت تیم همانی بود که کی‌روش برایمان ساخت، هنوز زود است و عیار تیم مقابل حریفان واقعی شناخته خواهد شد و…

Read More »